Type and press Enter.

תנאי השימוש

צ’ופצ’יק קפה מפעילה חנות מקוונת “צ’ופצ’יק” למכירת קפה, אביזרים ומוצרים באתר אינטרנט שכתובתו

www.chupchik.co.il

המערכת מספקת שירותי הזמנת קפה, ומוצרים נוספים כמפורט בתנאי שימוש אלה. כל שימוש במערכת

על ידי משתמש (להלן: “אתה”, “המשתמש”) ייעשה בהתאם לתנאים ולהוראות המצוינים בתנאי שימוש אלה

ומדיניות הפרטיות שכתובתן: מדיניות הפרטיות (להלן: “מדיניות הפרטיות”)

1 . הרקע הכללי

ידוע לך כי תנאי שימוש אלו עשויים להתעדכן מעת לעת, על פי השיקול הבלעדי של החברה, וכי

כתנאי להמשך קבלת השירותים מהחברה יהיה עלייך לאשר את תנאי השימוש המעודכנים.

בעצם התחברותך ו/או שימוש במערכת, הנך מאשר כי קראת, הבנת ומסכים לתנאי השימוש לרבות

התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות של החברה אשר יכולים להשתנות מעת לעת (להלן, ביחד –

.(“”התנאים

אם אינך מסכים לאי אילו מתנאי השימוש המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מיידי, להימנע מלעשות

שימוש כלשהו במערכת.

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים, כמובן, לשני המינים.

2 . השירותים

החברה מספקת דרך המערכת מספר שירותים, וביניהם:

תכנים במערכת. החברה תעלה תכנים בתחום הקפה, האביזרים,

המזון, התזונה וכיו”ב. התכנים האלה לידיעה בלבד ואינם מהווים ייעוץ רפואי או יעוץ מקצועי

כלשהו. אנו ממליצים להתייעץ עם גורמים מקצועיים על מנת לקבל החלטות נכונות בתחומים

האמורים.

רכישת מזון. החברה תציעה מעת לעת הצעות רכישת מזון מותאם לצרכים מסוימים. ההצעות

ישתנו על פי השיקול דעתה הבלעדי של החברה. הצעות המזון יודגמו על ידי התמונות אשר יכולות

להיות שונות קלות ממראה החיצוני של נמוצר המוזמן. כמו כן, משקל המזון המוזמן עשוי להיות

שונה קלות מהמשקל המצויין באתר. אתה מוותר בזאת על כל טענה כלפי החברה בנוגע לתוספת

ו\או ביטול הצעה מסוימת ושוני קל במראה החיצוני ו/או במשקל המזון המוזמן.

.משלוחים

(שירותי משלוח של החברה (ישראל בלבד

שליח עד הבית ולנקודת איסוף:

ברכישה עד ₪250 – עלות המשלוח ₪35

ברכישה מעל ₪250 – המשלוח ללא עלות

החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר המכירות,

.משלוח לנקודת איסוף – עד 4 ימי עסקים, משלוח עד הבית תוך 7 ימי עסקים אחרי איסוף הזמנה באזורי האספקה אשר עשויים להשתנות מעת לעת

משלוח ליעדים חריגים (מושבים/קיבוצים/עיירות) יבוצע עד 7 ימי עסקים ממועד

.איסוף החבילה

משלוח לאילת והערבה, עוטף ים המלח (כביש 90 עד עמק בית שאן), רמת הגולן ומעבר לקו הירוק יבוצע

.עד 7 ימי עסקים ממועד איסוף החבילה

.משלוחים אשר יוזמנו בימי חמישי, מניין ימי העסקים יחל ביום ראשון

השארת מוצרים ליד הדלת. במידה ואישרתם כי אנו יכולים להשאיר את המשלוח ליד הדלת,

אנו לא נהיה אחראים לשלמות המשלוח.

3 . הרכישה

.האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט

ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.

בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה על ידי PayPal הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי או

חברת האשראי.

מחיר המוצר באתר כולל את המע”מ.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה

באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

4. ביטול עסקה והחזרות

4.1. המשתמש רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצרים שביצע באמצעות האתר (בהתאמה “משתמש” ו-“עסקה”) אך ורק בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות מכוחו או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן. סעיף זה מפרט בתמצית את כללי ההחזרות והביטולים, אשר כפופים לכלל הוראות חוק הגנת הצרכן. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בסעיף ‏זה להלן לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, תגברנה הוראת חוק הגנת הצרכן.

5. אופן ביטול עסקה

5.1. ביטול עסקה ייעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול באחת הדרכים הבאות (“הודעת הביטול”):

בדוא”ל לכתובות chupchikcafe@gmail.com

פנייה ישירה לשירות הלקוחות בטלפון שפרטיו מופיעים באתר ומספרו 054-6824258 

משלוח דואר רשום לכתובת החברה: הרימון 1 בית יהושע, מיקוד 4051900

בהודעת הביטול יש לציין את שם ומספר הזהות של המשתמש ומספר ההזמנה (ו/או פרטי זיהוי נוספים שידרשו לשם זיהוי העסקה וזהות מבטל העסקה).

5.2. מועדים ותנאי ביטול עסקה – כללי

כל משתמש רשאי לבטל עסקה, מכל סיבה שהיא, במועדים ובתנאים הבאים:

ביטול רכישת מוצרים יחשב מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת המוצרים, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן (לפי המאוחר מבניהם).

5.3. עסקאות שלא ניתן לבטל

הוראות בדבר ביטול עסקה לא יחולו על העסקאות הבאות:

עסקאות לרכישת מוצרים פסידים;

עסקאות לרכישת מוצרים שבעקבותן המוצרים יוצרו במיוחד בעבור המשתמש;

עסקאות לרכישת מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהמשתמש פתח את אריזתם המקורית.

בהתאם לחוק לא ניתן להחזיר לעסק מוצרי מזון. במידה וקיבלתם/ן מאיתנו מוצרים פסידים או פגומים –

עליכם/ן לפנות אלינו בהקדם האפשרי, אך בכל מקרה תוך 24 שעות ממועד קבלת המוצרים ולאחר בירור

המקרה אנו נתאם החלפה או החזר המוצרים פגומים או פסידים בהתאם למקרה.

5.4. מועדים ותנאי ביטול עסקה – משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש

בסעיף ‏זה:

“אדם עם מוגבלות” – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998;

“אזרח ותיק” – מי שמלאו לו 65 שנים;

“עולה חדש” – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות

5.5. משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת המוצרים נשוא העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציגי האתר למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

5.6. ביקש משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל עסקה, רשאים נציגי האתר לדרוש ממנו להציג לפניהם תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. בהתאם לדרישה כאמור, המשתמש יציג לפני נציגי האתר את אחד מהמסמכים המנויים בסעיף 14ג1(ד) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, או יספק להם עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית.

6. תוצאות ביטול עסקה

6.1. ביטול עקב פגם או אי התאמה

על המשתמש לבדוק את הפריט/ים מיד עם קבלת ההזמנה לידיו. במידה ופריט כלשהו התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, יהא רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו.

6.1.2.  בביטול בנסיבות אלה לא ייגבו דמי ביטול, כספו של המשתמש יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, והמוצר יוחזר אל החברה על חשבונה.

6.1.3. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי באריזתו המקורית.

6.1.4. לחברה תעמוד הזכות לתבוע את המשתמש בשל ירידה בערך המוצר.

6.1.5. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה באשראי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר. במקרה של ביטול חלק מן העסקה (החזרת פריט אחד מבין כמה שנרכשו) החברה תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו בגין הפריט המוחזר.

6.1.6. בכל מקרה, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה ובהתאם לדין, לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם (ולמעט במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה של מפרט הפריט בפועל ביחס לזה שהוצג באתר).

6.1.7. החזרת המוצר לשם החלפתו במוצר אחר או לקבלת זיכוי כספי תעשה בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנהוגה בחברה, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש.

6.1.8. בכל שאלה הקשורה לביטול העסקה, בירורים, החלפות, החזרות וכד’ יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של  בטלפון: 054-6824258  או דוא”ל Chupchikcafe@gmail.com

6.2. ביטול שאינו עקב פגם או אי התאמה

6.2.1. במידה וביטל משתמש עסקה לפי סעיפים 6 או ‏6.4 לעיל, שלא מהטעמים המנויים בסעיף 7.2.2. לעיל (פגם או אי התאמה), כספו של המשתמש יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהם. המוצר יוחזר על חשבון המשתמש.

6.2.3. בסעיף זה, “דמי ביטול” – לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שלטענת החברה הוצאו על-ידה או שהיא התחייבה בהן בשל ההתקשרות בעסקה, או בשל ביטולה.

6.2.4. במידה והמשתמש קיבל את המוצרים שרכש, עליו להחזירם לחברה במקום עסקה, והוא הדין לגבי מוצרים כלשהם שקיבל המשתמש בעקבות ביצוע העסקה.

6.2.5. מבלי לגרוע מהוראות סעיפים 6.1. ו-6.2 לעיל, במידה ומשתמש ביטל עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) כאמור בסעיפים לעיל, שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם המשתמש את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.

7. ביטול העסקה על ידי החברה

החברה תהא רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה בנסיבות להלן:

7.1. במקרה ונפלה באתר טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר המוצג באתר ובין אם בתיאור המוצר כפי שהוצג באתר;

7.2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.

7.3. אם התברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית ו/או שאיננה בהתאם להוראות תקנון זה של המשתמש ו/או מי מטעמו.

7.4. אם המוצר המוזמן סופק לכתובת ו/או לסניף לפי בחירת הלקוח ואולם לא נאסף במשך 14 ימי עסקים ו/או לא נוצר קשר עם הלקוח לשם מסירתו עקב אי זמינות הלקוח ו/או פרטי התקשרות שגויים/חלקיים/לא עדכניים.

7.5. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל העסקה והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם.

7.6 למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

8 . תשלומים

התשלומים מתבצעים דרך צד שלישי – חברת ריווחית בע”מ (“החברה”) ואנו לא אחראים

על כל פעולה או מחדל מצד החברה. התשלום יתבצע דרך החברה, כמו כן, החברה תנפיק כל הניירת

הנדרשת עקב ביצוע העסקה (חשבונית מס) ותעביר אותה לאי-מייל שלכם/ן המעודכן במערכת. המידע

 בקשר לביצוע תשלומים זמין באתר החברה: https://www.rivhit.co.il/

9 . המערכת

שימוש בתכנים. המערכת עשויה להכיל תכנים, מסמכים, מלל, קבצים, לוגואים, אייקונים, תמונות, .1.9

של המערכת, “feel and look-“סרטונים, קישורים, מאגרי נתונים, נתונים טכניים, ידע, מפרטים, ה

תכונות אינטראקטיביות, גרפיקה ומאפיינים אחרים אשר זמינים במערכת או ,GUI, אלגוריתמים, ממשקים

דרכה (להלן – “התכנים”). כל הזכויות בתכנים הינן בבעלות החברה ו/או ניתנו לה ברישיון כדין. כל שימוש

בתכנים טעון אישור החברה בכתב.

שימושים אסורים. אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לכל צד שלישי), אלא אם הדבר הותר במפורש על פי תנאי שימוש אלה, או בהסכמת החברה מראש ובכתב:

 (א) להשתמש במערכת ו/או בתכנים לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, פוגענית ו/או מזיקה, בלתי-מורשית ו/או אסורה; 

(ב) להשתמש במערכת ו/או בתכנים למטרות מסחריות או שאינן פרטיות; 

(ג) להסיר או להפריד מהתכנים ו/או מהמערכת כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות או R); 

(ד) להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות TM ©, המופיעות בהם (כולל בין היתר, זכויות קניין רוחני), או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם

המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, כל יישום חיפוש או אחזור, או

שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס למערכת ולאחזר, לאסוף

ו/או לשאוב מידע; (ה) לפגוע, להכביד או לשבש בפעולת המערכת או השרתים או הרשתות המאחסנות

את המערכת, או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים או רשתות כאמור; (ו) להצהיר

הצהרות שקריות או להציג מצג שווא בנוגע לקשר שלך עם כל אדם או גוף, או לציין במפורש או במרומז כי

החברה משויכת אליך בכל דרך שהיא, מעניקה חסות, תומכת בך, במערכת שלך, בעסקך או בהצהרותיך,

או להציג מידע שקרי או לא מדויק אודות המערכת או החברה; (ז) לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה

ליצור עומס בלתי סביר על תשתית המערכת; (ח) לעקוף את כל האמצעים בהם החברה משתמשת על

מנת למנוע או להגביל את הגישה למערכת; (ט) להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש,

לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל

חלק בתכנים או במערכת או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות

כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת – של כל

חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות הקניין הרוחני של החברה (כהגדרתו של מונח זה

להלן), בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאים ו/או על פי כל דין החל, המתיר

פעולות אלו במפורש; (י) לעשות כל שימוש בתכנים בכל אתר אחר או רשת מחשבים, לכל מטרה; (יא)

לכל חלק linking line-in או לבצע (mirror (ליצור העתק ,(frame (ליצור סביבת דפדפן, לתחם

מהמערכת; (יב) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה למערכת; (יג)

ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתכנים; (יד) להעביר או להנגיש בכל

דרך אחרת, בקשר למערכת או לתכנים, כל וירוס, “תולעת”, סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, או כל קוד

מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה, ציוד

תקשורת, קוד או רכיב; (טו) להתחזות לאחר, לעשות שימוש באמצעי תשלום של צד ג’ ו/או שלא על פי

דין; ו/או (טז) להפר אי אלו מהתנאים.

10. הודעות

או מסרונים. הינך מסכים בזאת לקבלת כל אלה. הודעות PUSH הודעות. המערכת עשויה לכלול הודעות

והתראות עשויות להישלח אליך בין היתר, אך לא רק, במקרים הבאים: עדכון על הטבות שיכולות להתאים

לך, התראות פעילות כלליות, לרבות התראות חשובות הקשורות במשתמש, בחשבון, באבטחה ופרטיות.

המשתמש רשאי לבטל את האפשרות לקבל הודעות כאמור מהחברה על ידי שינוי ההגדרות , או על ידי

בחירת אפשרות ההסרה המצויה בהודעות אלה.

11. זכויות החברה

המערכת והתכנים בה, הנכסים הקנייניים של החברה וכל זכויות קניין רוחני הנוגעות בהם, לרבות אך לא .
1.11

רק, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר, שמות מסחר, מוניטין, זכויות יוצרים,

שמות מתחם, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (להלן, ,(how-know (סודות מסחר, הידע

ביחד – “הקניין הרוחני”) הם בבעלות הבלעדית של החברה ו/או נמסרו לה ברישיון, ומוגנים על ידי חוקי

זכויות יוצרים, חוקי קניין רוחני אחרים ועל ידי אמנות והסכמים בינלאומיים. כל זכות שלא הוקנתה

למשתמש במפורש על פי הסכם זה תישמר בידי החברה ונותני הרישיון שלה.

בכפוף לתנאים, החברה מעניקה למשתמש, והמשתמש מקבל בזאת, רישיון מוגבל, אישי, בלתי-ייחודי, .2.11

ואשר ניתן לביטול באופן מלא, בלתי-עביר, שאינו ניתן להמחאה ואשר לא ניתן להעניק בו רישיונות-משנה

להשתמש במערכת באופן שאינו מסחרי, בהתאם לתנאי שימוש אלה. למען הסר ספק, התנאים אינם

מקנים למשתמש זכות בקניין הרוחני של החברה, אלא אך ורק זכות שימוש מוגבלת במערכת וזו ניתנת

.לביטול כאמור. אף הוראה בתנאים לא מהווה ויתור על קניינה הרוחני של החברה על פי כל דין

היה והמשתמש יספק לחברה משוב, פידבק, הערה או הצעה כלשהי לגבי המערכת (להלן – “פידבק”), .3.11

החברה תקבל רישיון בלעדי, ללא תמלוגים, תמידי, כלל עולמי ובלתי הדיר לשלב את הפידבק בכל

המוצרים, השירותים הנוכחיים או העתידיים של החברה, וכן תהיה זכאית להשתמש, ללא קבלת אישור

המשתמש, בפידבק לכל מטרה שהיא וכל זאת מבלי להעניק למשתמש כל תמורה. המשתמש מאשר כי

הפידבק יחשב כמידע שאינו סודי. כמו כן, המשתמש מצהיר כי הפידבק אינו כפוף לתנאי רישיון אשר יש

.בהם כדי לחייב את החברה לעמוד בחובות נוספות בקשר למוצריה ו/או לשירותיה המשלבים את הפידבק

המשתמש מסכים בזאת כי יתכן שהחברה תשמור עותקים של מידע מסוים הנמסר על ידי המשתמש .4.11

לצרכי גיבוי או לצורך אכיפת התנאים, לרבות ביצוע בדיקות של הפרת התנאים לפי שיקול דעתה של

.החברה

12 . הסרת אחריות

המשתמש מסכים ומאשר כי השימוש במערכת .(“IS AS” (“המערכת והתכנים ניתנים לך “כמות שהם .1.12

ובתכנים הינו באחריותו הבלעדית, וכי אין לחברה, לרבות עובדיה, ספקיה, מנהליה, קבלני המשנה שלה,

גורמים וצדדים שלישיים קשורים, נותני הרישיון שלה ושלוחיה (להלן, ביחד – “נציגי החברה”), כל

אחריות לתוצאות העשויות לנבוע משימוש בהם, לרבות אחריות בנוגע לתפקוד המערכת, לקבלת ו/או

העברת הכספים, לתקלות תקשורת שונות ו/או לתוצאות השימוש בהם ולרבות אחריות לזכות בעלות או

לאי הפרה או אחריות מכללא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת, וכן אחריות הנובעת ממהלך

העסקים הרגיל או פעולה מסחרית. ייתכן כי מוקנות למשתמש זכויות צרכניות נוספות אשר אינן ניתנות

לשינוי באמצעות תנאי שימוש אלה. החברה ו/או נציגי החברה, לא יהיו אחראיים לנזק כלשהו, לרבות אך

.לא רק, כל נזק הנובע מהשימוש שלך בתכנים, במערכת או בשירותים הניתנים באמצעותם

פרסומיות והודעות אחרות של צדדים שלישיים אשר עשויות להתפרסם באתר מעת לעת אינן מהוות .2.12

המלצה מצד החברה ביחס למוצרים שונים ו/או קבלת השירותים המוצעים בהם, והן מבוססות על פרטים

שנמסרו על ידי בתי עסק שונים. האחריות הבלעדית לנכונות ו/או לאופן הצגת מצגים שהוצגו ביחס

להטבות ולהודעות המפורסמות במערכת או בקשר אליה תחול על בעלי העסק הרלוונטיים. לא יהיו

למשתמש כל טענה נגד החברה ו/או לנציגי החברה בגין נכונות המצגים בהטבות או בפרסומות אלה.

החברה ו/או נציגי החברה לא יהיו אחראים לכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר למימוש ההטבות

המוצגות במערכת, וטענות אלו יופנו ישירות לבתי העסק הרלוונטיים. החברה אינה אחראית ולא תוחזק

.כמי שידעה או היה עליה לדעת לגבי העסקה אשר לגביה נשלח התשלום

החברה ו/או נציגי החברה המורשים, אינם מתחייבים (א) כי המערכת והתכנים הנם או יהיו בטוחים .3.12

לשימוש, מדויקים, מלאים, ללא תקלות או הפרעות, או נקיים מווירוסים, פגמים, תולעים, רכיבים מזיקים

אחרים או הגבלות תוכנה אחרות, (ב) כי כל השגיאות, התקלות או הפגמים במערכת יתוקנו, ו/או (ג) כי

.תוצאות השימוש במערכת ובתכנים יעמדו בדרישות המשתמש או ציפיותיו

החברה ו/או נציגי החברה המורשים לא יהיו אחראיים לכל תוצאה הנובעת מתקלות טכניות (לרבות אך .4.12

לא רק בקשר לקישוריות האינטרנט, עומס קו או שרתים, עיכובים והפרעות קשורים) והנובעות מספקי

אינטרנט וטלקומוניקציה. המשתמש מסכים כי השימוש במערכת ו/או בתכנים הנם באחריותו הבלעדית.

היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות

.הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל

13 . הגבלת אחריות

במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החברה, לרבות נציגי החברה, לא יהיו אחראים לכל נזקים .1.13

שייגרמו למשתמשים או לצד ג’, מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, אגביים

או תוצאתיים (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק למוניטין, לרווחים, למידע, או לעסקים ונזק בגין

עגמת נפש), על פי כל עילה משפטית (לרבות אך לא רק, חוזית, נזיקית, אחריות קפידה או אחרת)

הנובעים מתנאי שימוש אלה, מהמערכת ו/או מהתכנים, משימושו של המשתמש או מאי-יכולתו להשתמש

בהם, או מכל מעשה או מחדל של החברה ו/או נציגי החברה, המבוסס על הפרת המצגים או ההתחייבויות

של החברה ו/או של נציגי החברה, הנובעים או הקשורים בתנאים; והכל בין אם נודע לחברה על האפשרות

שנזק כאמור עלול להיגרם ובין אם לאו. כאמור, החברה לא תהיה אחראית לכל תוצאה העלולה להיגרם

מהסתמכות על המערכת או שימוש בה והדבר נעשה באחריותו האישית של המשתמש. יש לנקוט בשיקול

.דעת מתאים בעת השימוש בשירות

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובמידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החבות המצטברת של .2.13

החברה ו/או נציגי החברה עבור כל הנזקים הנובעים מתנאי שימוש אלה או בנוגע לשימושו של המשתמש

במערכת או בתכנים, תוגבל לסכום אותו שילם המשתמש (ככל שרלוונטי) לחברה ב-3 החודשים שקדמו

.לאירוע אשר יצר עילה כלפי החברה, או לחלופין סכום של 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם

114 . שיפוי

המשתמש מסכים להגן ולשפות את החברה ואת נציגי החברה, מיד עם דרישתה הראשונה של החברה, .1.14

מפני ונגד כל תביעה, נזק, אובדן, הפסד, התחייבות, אחריות, הוצאה וחוב (לרבות אך לא רק, שכר טרחת

עורך דין), אשר יגרמו לחברה כתוצאה מכל תלונה ו/או תביעה ו/או דרישה של כל אדם אשר נובעים מ:

(א) שימושו במערכת ו/או בתכנים שלא כדין; (ב) כל הפרה מצדו של תנאי שימוש אלה, לרבות הפרה של

מדיניות הפרטיות; (ג) הפרה מצדו של כל זכות של צד שלישי, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני או

הזכות לפרטיות; ו-(ד) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרם לצד

שלישי אשר קשור לשימושו במערכת או בתכנים. מובהר בזאת כי חובת השיפוי האמורה תחול אף לאחר

.סיום ההתקשרות עם החברה

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו שומרים את הזכות הבלעדית לנהל את ההגנה והשליטה הבלעדית .2.14

בכל עניין והליך הקשור בשיפוי כאמור, והמשתמש מתחייב לשתף פעולה מלאה איתנו בניהול הליך

כאמור. המשתמש מאשר כי לא יסכים לפשרה בכל עניין הכפוף לשיפוי על ידו מבלי לקבל לכתחילה את

.הסכמתנו בכתב לכך

15. רכיבי צד שלישי

המערכת עשויה להשתמש או לכלול תוכנות, קבצים ו/או רכיבים הכפופים לתנאי רישיונות לרבות רישיונות

קוד פתוח של צדדים שלישיים (“רכיבי צד שלישי”). הנך רשאי להשתמש ברכיבי צד שלישי כחלק מ-, או

בהקשר עם, המערכת אך ורק בכפוף לעמידתך בתנאי הרישיון החלים ו/או הנלווים לרכיבי צד שלישי

הרלוונטיים. אם יש סתירה בין תנאי הרישיון של רכיב צד שלישי ותנאים אלו, תנאי הרישיון של רכיב הצד

השלישי הרלוונטי יגברו וזאת רק בהקשר לרכיבי צד שלישי. תנאים אלה אינם חלים על כל רכיבי צד שלישי

הנלווים ו/או הכלולים במערכת והחברה מסירה כל אחריות הקשורה בכך. אתה מכיר בכך שהחברה אינה

היוצרת, הבעלים או מעניקה הרישיון של רכיבי צד שלישי, והחברה אינה מעניקה כל מצג או התחייבות

מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, בדבר איכות, יכולות, תפעול, ביצוע או התאמתו של רכיב צד

שלישי זה או אחר. אין לראות את המערכת או כל חלק ממנה (פרט לרכיבי צד שלישי הכלולים בהם, ככל

.”שכלולים) כתוכנת “קוד פתוח

למעט הצדדים האחראים על קבלת התשלומים וחלוקת המוצרים המנויים בתנאי השימוש, אנו לא מעבירים ולא ממסחרים במידע המשתמשים.

אנו מכבדים את פרטיות המשתמשים/ות ופועלים בהתאם לחוקי הפרטיות של מדינת ישראל. אנו לא נשתף פרטים של צדדים שלישים ללא הסכמתם.

איזה מידע אנחנו אוספים ולאילו מטרות: אנו אוספים את השם שלכם/ן, כתובת, אימייל, מספר טלפון ופרטים אחרים שאתם/ן בוחרים/ות להשאיר לנו כדי:

לאפשר לכם/ן לבצע הזמנות;

לזהות אותך בעת השימוש באתר;

לאפשר לנו לתקשר עמכם/ן ולבצע משלוחים;

לייעל את חווית השימוש באתר;

לאכוף את תקנון האתר.

שימו לב, אנו לא אוספים ולא שומרים את פרטי האשראי שלכם/ן. התשלום מתבצע דרך צד שלישי – החברה ריווחית.

חלוקת המידע עם צדדים שלישיים.

למעט הצדדים האחראים על קבלת התשלומים וחלוקת המוצרים המנויים בתנאי השימוש, אנו לא מעבירים ולא ממסחרים בכל פרטי הלקוח.

16. כללי

תנאי שימוש אלה ממצים את מלוא ההבנות והתנאים שהוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושאים .1.16

המופיעים בתנאים אלה, והם גוברים על כל הסכמות אחרות, קודמות או תקפות, בכתב או בעל פה, בינך

לבין החברה, וזאת למעט אם נחתם ו/או ייחתם בינך לבין החברה הסכם, שהוראותיו יגברו על הוראות

.תנאי השימוש

כל תביעה בקשר למערכת או לשימוש בהם, לרבות במתחם ההטבות יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל, .2.16

.ויתפרשו על-פי חוקים אלה

כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך במערכת תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים .3.16

במחוז תל אביב, ישראל. הנך מסכים לוותר על כל ההגנות בדבר היעדר סמכות שיפוט פרסונלית ופורום

לא נאות, ומסכים כי כתבי בית דין יומצאו באופן המותר על פי הדין החל ו/או על פי החלטת בית משפט. על

.אף האמור לעיל, החברה רשאית לבקש מתן צווי מניעה בכל בית משפט מוסמך

שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על פי הסכם תנאים אלה זה לא ייחשב כויתור על כל .4.16

.הפרה או מחדל, בין אם קודמים או מאוחרים יותר

כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת בתנאים אלה מובאת לצורכי נוחות בלבד, ואיננה מגדירה או .5.16

.מבארת כל סעיף או הוראה הכלולים בתנאים אלה

היה וייקבע על ידי גוף מוסמך כי הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה .6.16

שהיא אין אפשרות לאוכפה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להגבילה או להפרידה מתנאים אלה,

וההוראה האמורה (במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין) לא תשפיע על התוקף והאפשרות לאכוף

.הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה

אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון-משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן .7.16

או מקצתן, על פי תנאים אלה לצד ג’ כלשהו ללא הסכמתנו מראש ובכתב. הננו רשאים להמחות או להעביר

.את התחייבויותינו על פי תנאים אלה ללא הגבלה וללא הודעה על כך91953

דילוג לתוכן